Strona domowa sołectwa Wierzyce

10 lipca 2014 roku

Odbyło się kolejne zebranie wiejskie. Niestety przybyłych osób nie było zbyt dużo. Być może winny jest okres wakacyjny lub (na co zwracali uwagę zebrani) nieskuteczna komunikacja między mieszkańcami Wierzyc. Zaproponowano aby oprócz informacji na stronie internetowej, kurendy w sklepach, na przystankach PKS oraz tablicach ogłoszeń - rozsyłać maile do mieszkańców. Część maili udało się zebrać. Proszę osoby, które chcą być powiadamiane mailowo o ważnych wydarzeniach we wsi, by przesłały swój mail na adres redakcji strony, np poprzez formularz u dołu strony. Zaproponowano także, by określić na każdym osiedlu osobę kontaktową. Osoba ta zadbałaby o rozpowszechnianie informacji wśród sąsiadów. Dyskusja na zebraniu dotyczyła głównie programu działania świetlicy i sposobu finansowania potrzeb świetlicy.
Powrót do strony początkowej »